ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τηλ.: 210.672.52.35, 210.672.61.30
/
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Address: 28, Νικ. Λύτρα Π.Ψυχικό, 154 52 Αθήνα

Tel.: 210.672.52.35, 210.672.61.30

Fax: 210.674.97.08