ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τηλ.: 210.672.52.35, 210.672.61.30
/

Προξενικό τμήμα

The Decision of the Government of the Russian Federation № 329-р dated February 12, 2021 allows citizens of the Hellenic Republic, as well as those third countries’ nationals who have the legal right of permanent residence in Greece to enter the territory of the Russian Federation by direct flights from Greece. 

In order to enter the territory of Russia all Greek citizens and third countries’ nationals are obliged to have a valid visa, a negative PCR-test for Covid-19 performed not earlier than 72 hours before and (for third countries’ nationals) documents confirming their right to stay permanently in Greece.