ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τηλ.: 210.672.52.35, 210.672.61.30
/

Στρατιωτικοί τάφοι

Δημιουργία διαδραστικού χάρτη σημείων ταφής Ρώσων και Σοβιετικών στρατιωτικών στην Ελλάδα
 

Η Πρεσβεία της Ρωσίας στην Αθήνα συνέταξε τον μοναδικό διαδραστικό χάρτη τόπων ταφής Ρώσων και Σοβιετικών πολεμιστών στην Ελλάδα. Παρόμοια καταγραφή πραγματοποιείται από τη ρωσική διπλωματική αποστολή στην Ελλάδα για πρώτη φορά.

Ο χάρτης συμπεριλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες και για τους δεκαοκτώ τάφους στρατιωτικών, που έχουν εντοπιστεί σε ελληνικό έδαφος και βασίστηκε σε στοιχεία από την απογραφή και πιστοποίηση των τάφων. Πρόκειται για αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης, την οποία διεξήγαγε η Πρεσβεία και το γραφείο του στρατιωτικού ακολούθου τα τελευταία χρόνια.

Στον χάρτη περιέχονται τα συγκεντρωθέντα ιστορικά δεδομένα για τα κατορθώματα των πολεμιστών, τα προσωπικά τους στοιχεία, καθώς και φωτογραφικό υλικό, σχέδια και περιγραφές των μνημείων. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν την ακριβή τοποθεσία κάθε σημείου ταφής, συμπεριλαμβανομένων αυτών, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, και να χαράξουν τη διαδρομή, που τους εξυπηρετεί, με προσαρμογή της χρησιμοποιούμενης κλίμακας.

Η σύνταξη του διαδραστικού χάρτη πραγματοποιήθηκε χάρη στην υποστήριξη της τουριστικής εταιρείας «AMBOTIS» και η τεχνική υλοποίηση έγινε από τη ΜΚΟ «Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας».

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναζήτησης πληροφοριών για τα στρατιωτικά μνημεία η Πρεσβεία παρακαλεί τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να στέλνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση embraf@otenet.gr τυχόν συμπληρωματικά δεδομένα για τους τάφους Ρώσων και Σοβιετικών πολεμιστών στην Ελλάδα, καθώς και τις κοινές σελίδες της στρατιωτικής ιστορίας των δύο λαών μας.